Warsztaty przekUAdowe

 

Warsztaty przekUAdowe

Nasze nauczycielki uczestniczyły w weekendowych Warsztatach przekUAdowych zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UWr, Instytutem Filologii Angielskiej UWr, Państwową Komisją Egzaminacyjną oraz doświadczonymi tłumaczami.

Na warsztatach poszerzyły one swoją wiedzę z zakresu przekładoznawstwa i dostały dużo pożytecznych informacji, które na pewno wykorzystają w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, koordynatorom i osobom prowadzącym!